Тарифтік саясат

«Астық Транс» АҚ Тарифтік саясаты астық, оларға ұқсас және басқа да сусымалы жүктерді темір жол көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру кезінде қоғам қолданатын белгілі бір бірыңғай қағидаттар, ережелер мен әдістер жүйесі болып табылады. Қоғамның тарифтік саясатының негізгі мақсаты қоғам мен қызметтерді тұтынушылар мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету болып табылады.

Қағидаттар

Қоғамның тарифтік саясаты қызметтерді барлық тұтынушылар үшін кемсітусіз негізде іске асырылады және осы қағидаттарға негізделеді:

  • «Мүдделердің теңгерімділігі принципі» — тарифтік ставкаларды белгілеу барысында тұтастай алғанда пайдалы қызметті жүргізуге міндетті тиімді коммерциялық ұйым ретінде қоғам мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету. Қоғам шарттық міндеттемелерді бұзбай, тасымалдау нарығындағы баға немесе конъюнктуралық жағдай айтарлықтай өзгерген жағдайда бір жақты тәртіппен қызметтер үшін ставкаларға және оларды ұсыну талаптарына уақытша өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
  • «Ақпараттық қолжетімділік қағидаты» — баға (тарифтік) саясатын бірдей және толық ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету, барлық тұтынушылар, инвесторлар және реттеуші органдар үшін тарифтік саясат материалдарына қол жеткізудің қарапайымдылығы.
  • «Болжамдылық (тұрақтылық) қағидаты» — мөлшерлемелерді белгілеу инвестициялау тәуекелін төмендету, қоғам қызметтерін тұтынушылар үшін экономикалық айқындылықты (тұрақтылықты) арттыру мақсатында белгілі бір мерзімге (реттеу кезеңіне) жүргізіледі. Бұрын келісілген кезең ставкаларының өзгеруіне - "мүдделердің теңгерімділігі қағидатын" іске асыруға кедергі келтіретін елеулі мән-жайлар туындаған жағдайда ғана жол беріледі.
  • «Мөлшерлемені есептеудің қарапайымдылығы (ашықтығы) принципі» — қоғам қызметтері үшін мөлшерлемені есептеуді қалыптастыру тұтынушылар, инвесторлар және реттеуші органдар үшін түсінікті қатаң белгіленген өлшемдер бойынша жүргізіледі. Мөлшерлемені есептеу әдістемесі-барлық тұтынушылар, инвесторлар және реттеуші органдар үшін ашық. Алынған қорытынды мөлшерлеме және оны алу әдістемесі-тұтынушылардың барлық топтары үшін сөзсіз түсінікті.